Ѻұ ұȸ
 
 

'세계 참여불교 현황과 한국 참여불교의 과제'세미나 자료집

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,059회 작성일 19-01-04 10:40

본문

* 자료집이 필요하신 분은 02-730-0882로 연락주시기 바랍니다.

 __________________________________
담당 : 이상봉 사무국장(02-730-0093)
 __________________________________

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.